انواع تابلوهای برق و کنترل

تابلو برق فشار ضعیف در سطح ولتاژ پایین تر از ۱۰۰۰ ولت قرار دارد این تابلو برق ها شامل چند وسیله قطع و وصل فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه گیری حفاظتی و تنظیم کننده و … می باشد که در دونوع تابلو برق ثابت و کشویی ساخته می شود.

تابلوهای ثابت (FIX) :

  • تابلوهای ایستاده چند منظوره (Multi Purpose) : این تابلوها بصورت ایستاده قرار میگیرند و حالت خودایستا دارند (نیاز به مهار آن توسط سازه ی دیگری نیست و یا به دیگری تکیه ندارد) وداخل انها می توان تجهیزات کنترل-قدرت-پنوماتیکی و…نصب کرد.
  • تابلوهای دیواری (Wall Mounting) هم به دو دسته تابلوهای روکار(On Surface) و تابلوهای توکار (Flush Mounting) تقسیم میشوند.
  • تابلوهای (Rack): تابلو هایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه های اندازه گیری-الکترونیکی-کنترل ومخابراتی و… روی انها نصب می شود.
  • تابلوهای Swing نوعی از تابلوهای Rack هستند که دارای در متحرک می باشد و مزیت ان این است که پشت تجهیزات ان قابل رویت است و دسترسی به پشت تجهیزات فراهم است و درب ان هم شیشه ای است.
انواع تابلوهای برق و کنترل
فهرست