نیرو صنعت

تامین کننده تجهیزات و پشتیبانی تاسیسات برق صنعتی و تجاری در ایران

مجموعه نیرو صنعت ارائه کننده تجهیزات و خدمات در زمینه برق صنعتی و تجاری می باشد و در این راستا به منظور ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده با پشتیبانی شرکت هورتابان آسیا آماده ارائه مشاوره و راه حل های مهندسی در زمینه های صنعتی و صنعت برق به مراجعین محترم می باشد.
این مجموعه ضمن تامین تجهیزات با بهره وری از تیم متخصص و مهندسی خود راه حل های بهینه را در زمینه های طراحی به منظور بهینه نمودن پروژه ها به مشتریان خود ارائه نموده همچنین در صورت نیاز با در اختیار داشتن تیم اجرایی آماده ارائه خدمات نصب و اجرا در زمینه برق صنعتی و تجاری به مراجعین محترم می باشد.

محصولات

فهرست