محافظ ولتاژ جریان JBH

محافظ ولتاژ جریان JBH ، محافظ برق تک فاز بسیار کامل و قابل تنظیمی می باشد ، که ۴ محصول محافظ ولتاژ ، رله کنترل بار ، نمایشگر ولتاژ جریان و CT را در خود جای داده است.

محافظ ولتاژ جریان JBH و کاربردهای آن:
محافظ ولتاژ جریان JBH ، محافظ برق هوشمند و قابل تنظیمی است که بصورت یکپارچه ۴ محصول محافظ ولتاژ ، محافظ جریان ، ترانس جریان( CT ) و نمایشگر ولتاژ و جریان را در خود جای داده است . این محصول ، برق شهر را بعنوان ورودی خود دریافت کرده و برای حفاظت دقیق و قابل اطمینان تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی شما ، برق خروجی را بصورت خودکار بر مبنای مقادیر تنظیم شده ی کاربر قطع و وصل می کند ..محافظ ولتاژ جریان JBH برای اندازه گیری مقادیر جریان مجهز به ترانس جریان داخلی بوده و نیاز به یک ترانس جریان خارجی را مرتفع می نماید . درصورت تجاوز مقادیر اندازه گیری شده ی ولتاژ یا جریان از محدوده ی تنظیم شده ، دستگاه طبق زمان تاخیر در قطع تنظیم شده برای ولتاژ یا جریان ، برق خروجی را قطع کرده و در صورت رفع خطای ولتاژ یا جریان بوجود آمده ، پس از زمان تاخیر در وصل تنظیم شده برای ولتاژ یا جریان ، برق خروجی را وصل می کند.
(محافظ ولتاژ جریان فروش خرید JBH)

محصولات هم دسته
فهرست